fbpx

Chính sách bảo hành bảo trì

Lần cập nhật cuối: 25/2/2023

I. Chính sách bảo hành:

1. Phạm vi bảo hành:

– Chính sách bảo hành áp dụng cho các dịch vụ thiết kế website do FHC cung cấp. Tuy nhiên, để tránh sự hiểu lầm giữa khách hàng và FHC về các sản phẩm cụ thể được bảo hành, FHC sẽ cung cấp thông tin chi tiết về phạm vi bảo hành cho từng sản phẩm, bao gồm phần mềm, ứng dụng hay công nghệ cụ thể được bảo hành.

2. Thời gian bảo hành:

– Thời gian bảo hành 12 tháng sau khi bàn giao tài khoản quản trị.

3. Điều khoản bảo hành:

 • FHC chỉ bảo hành, sửa lỗi và khắc phục sự cố đối với những hệ thống, chức năng do FHS xây dựng và đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu khách hàng đang sử dụng hosting do FHC cung cấp, FHC sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hosting:

  • Lỗi hiển thị giao diện so với lúc bàn giao.
  • Lỗi liên quan đến source, code do tự bản thân website tạo nên.
  • Lỗi liên quan đến các hệ thống, chức năng do FHC xây dựng (các chức năng đã được thỏa thuận trong hợp đồng).
  • Chính sách bảo hành cũng áp dụng cho khách hàng đang sử dụng hosting do FHS cung cấp.
 • FHC sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

II. Chính sách bảo trì

1. Điều kiện bảo tri:

– FHC sẽ cung cấp một (01) tài khoản quản trị (admin) cho khách hàng khi thiết kế và bàn giao website. Để đảm bảo sự ổn định và bảo trì website, FHC sẽ tạo một tài khoản ngang quyền để sử dụng khi cần thiết, ví dụ như để thực hiện các cập nhật quan trọng hoặc xử lý sự cố. Thông tin tài khoản này sẽ được FHC lưu giữ theo chính sách bảo mật thông tin đã được cam kết để đảm bảo an ninh và bảo vệ thông tin của khách hàng.

2. Phạm vi bảo trì

 • Cập nhật cho website những bản cập nhật quan trọng theo thời gian được thống nhất trước đó với khách hàng.

 • Định kỳ kiểm tra website khách hàng đang trong thời gian bảo hành (ví dụ: mỗi tháng một lần).

 • Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản trị website với những chức năng do FHC thiết kế trong thời gian bảo hành.

 • Phạm vi của bảo trì không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ. Xây dựng các chức năng mới, chức năng chưa có trên website hiện tại chỉ được thực hiện nếu có thỏa thuận bổ sung và tính phí phù hợp.

 • Không bảo trì, hỗ trợ các lỗi do khách hàng tự thay đổi, sửa chữa website hoặc do bên thứ 3 gây ra (plugin, chức năng mới khách hàng tự thêm vào hoặc một đơn vị khác không phải FHC thêm vào). Trong trường hợp này, FHC sẽ hỗ trợ có phí nếu khách hàng yêu cầu.

 • Trong trường hợp khách hàng sử dụng theme hoặc plugins của bên thứ 3 (không phải do FHC phát triển, cài đặt) và đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi của website, FHC sẽ cung cấp các phương án thực hiện như sau:

  • Restore lại bản bàn giao (nếu còn lưu giữ)

  • Hỗ trợ có phí

  • Từ chối hỗ trợ