fbpx

Chính sách bảo hành bảo trì

I. Chính sách bảo hành:

1. Phạm vi bảo hành:

– Chính sách bảo hành được áp dụng cho các dịch vụ thiết kế website do FHS cung cấp trong thời gian sử dụng

2. Thời gian bảo hành:

– Thời gian bảo hành 12 tháng

3. Điều khoản bảo hành:

– Chỉnh sửa lổi hiển thị khi website hiển thị giao diện bị lỗi so với lúc bàn giao.

– Chỉnh sửa lỗi liên quan đến source, code do tự bản thân website tạo nên.

– FHS chỉ bảo hành, sửa lỗi và khắc phục sự cố đối với những hệ thống, chức năng do FHS xây dựng (các chức năng đã được thỏa thuận trong hợp đồng).

– Khách hàng đang sử dụng hosting do FHS cung cấp.

II. Chính sách bảo trì

1. Điều kiện bảo tri:

– Khi thiết kế và bàn giao website cho KH. FHS sẽ tiến hành chuyển cho cho khách hàng một (01) tài khoản quản trị (admin). FHS sẽ khởi tạo một tài khoản ngang quyền và lưu giữ để tiến hành đăng nhập và bảo trì cho khách hàng mỗi khi có những cập nhật quan trọng hay xử lý sự cố. Việc lưu giữ lại thông tin này FHS đã có cam kết theo chính sách bảo mật thông tin.

2. Phạm vi bảo trì

– Cập nhật cho website những bản cập nhật quan trọng.

– Định kỳ kiểm tra website khách hàng đang trong thời gian bảo hành.

– Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản trị website với những chức năng do FHS thiết kế.

– Phạm vi của bảo trì không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ. Xây dựng các chức năng mới, chức năng chưa có trên website hiện tại.

– Không bảo trì, hỗ trợ các lỗi do khách hàng tự thay đổi, sửa chữa website hoặc do bên thứ 3 gây ra ( plugin, chức năng mới khách hàng tự thêm vào hoặc một đơn vị khác không phải FHS thêm vào).

– Trường hợp khách hàng sử dụng theme hoặc plugins của bên thứ 3 (không phải do FHS phát triển, cài đặt) và đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi của website, có các phương án thực hiện như sau:

• Restore lại bản bàn giao (nếu còn lưu giữ)
• Hỗ trợ có phí
• Từ chối hỗ trợ

error: Nội dung trên Website được bảo vệ.
Vui lòng sử dụng chức năng Tải bài viết
Copy link